, ,

Bila Deklarasi Ekspor Abaikan SVLK, Nasib Hutan Bakalan Makin Merana