Warga Utang Berbayar Kayu kepada Pengusaha, Hutan Wasur Merana