Selamat dari Perdagangan Liar, Ayut dan Denali Kini Hidup di Hutan Gunung Tampomas