Ratusan Hektar Lahan Riau Terbakar, BMKG: Provinsi Lain Waspada