Karhutla Riau Hampir 3.000 Hektar, Belasan Orang Tersangka