Penenggelaman Tidak Membuat Jera Kapal Asing Pencuri Ikan. Kenapa?