Hari Raya Kasada, Sebuah Persembahan Akan Kesuburan