Benda Sejarah Sriwijaya di Rawa Gambut Dijarah, Kejadian Berulang!