,

Jerit Petani Rumput Laut Glacilaria di Bone, dari Harga Rendah hingga Kelangkaan Pupuk