Maldivikasi Pulau Seribu: Kapitalisasi Ruang atau Perlindungan?