Lahan Bekas Terbakar Itu Dijadikan Areal Pertanian Terpadu