Pudak dan Jenang Jubung, Kue Khas Gresik Berbungkus Pelepah Pinang