Silvofishery, Alternatif Pelestarian Hutan Mangrove