,

Ikan Dewa, Pelindung Mata Air Sedari Nenek Moyang