Tekuni Bonsai, Cara Zulkifli Idris Lestarikan Tanaman