Ketika Upaya Penegakan Hukum di Tesso Nilo Hadapi Perlawanan