Aksi Jalan Kaki dari Sumut ke Jakarta, Demi Kelestarian Danau Toba