Tutupan Hutan TNGL Berkurang Akibat Perambahan dan Alih Fungsi Kawasan