,

Gempuran Masalah pada Nelayan dan Laut di Negeri Bahari dalam Film Angin Timur