Jangan Asal Pilih Pemimpin, Sesal Kemudian Tiada Arti