Sungai-sungai di Jawa Sakit, Ikan Endemik Punah Perlahan