Masih Ada Kekosongan Hukum untuk Melindungi Awak Kapal Perikanan