,

Belajar kepada Bitung untuk Melindungi Tenaga Kerja Perikanan