Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan